MØTER, MØTER OG ATTER MØTER

Hva var livet i dag for menneskeheten uten møter? Foreldremøter, nettverksmøter, samarbeidsmøter, velferdsmøter, menighetsrådsmøter, nominasjonskomite møter, fagmøter, politiske utvalgsmøter.....EG LIKE IKKKJE MØTER !!!!!!!